fbpx

KONCEPT

Netværk Randers

Fundamentet og grundtanken, Netværk Randers bygger på er enkelt: Gennem kommunikation og relationer skabes værdi! Netværk Randers er grundlagt efter tanken ”People buy people” og stiller rammerne, så medlemmerne kan opbygge nye og langvarige relationer.

Vores vision er at skabe et relationsnetværk for erhvervslivet i Randers. Et stærkt netværk, der gennem kommunikation og relationer kan skabe udbytterige og langvarige forretningsforbindelser og værdi.

Vi lægger stor vægt på de gode relationer, og derfor er der ingen krav om leads på bordet til hvert møde. Den bedste anbefaling er den, der bliver givet af oprigtig lyst og interesse.

I netværket får du både faglige input og sociale oplevelser.

Vi kan nu også præsentere to spændende netværkskoncepter under samme paraply. Det er naturligvis muligt at deltage som gæst i begge koncepter, hvis man er i tvivl om, hvilket koncept der er det rigtige. Eller hvis man bare lige skal mærke efter, om det der netværk faktisk er godt, som de allesammen går og taler om. Læs meget mere om de to koncepter nedenfor.

Netværk Randers

KONCEPT

Vælg dit netværks-
koncept

To spændende netværkskoncepter

I Netværk Randers kan vi, som noget helt nyt, præsentere to netværkskoncepter under samme paraply.

D. 25. august 2023 blev Henrik Dahl Netværk i Randers nemlig en del af Netværk Randers. De 2 netværkskoncepter komplementerer hinanden utrolig godt – begge relationsskabende og udviklende netværk.

I Netværk Randers er der oprindeligt altid rotation i grupperne fra møde til møde, mens man i det andet netværkskoncept er vant til en fast gruppe med faste mødedage og en fast mødeleder. Ved rotationsgrupperne møder man mange nye netværkere fra gang til gang, og får dermed hurtigt skabt mange relationer, mens de faste mødegrupper hurtigere skaber tætte relationer og fortrolighed. Derfor er vi slet ikke i tvivl om, at de to netværk vil fungere perfekt under samme paraply – men med hver sin rytme. Man er naturligvis stadig tilknyttet det netværkskoncept, man er vant til, eller melder sig ind i.

Den nye konstellation åbner muligheden for endnu flere relationsskabende aktiviteter på tværs af de to netværkskoncepter. De faste morgenmøder foregår altid separat, under hvert sit netværkskoncept, men der vil løbende indbydes til større arrangementer og events på tværs af koncepterne, som man frit kan vælge til og fra.

Koncept 1

Netværk med rotation i grupperne

Koncept 2

Netværk i faste netværksgrupper

Morgensessions i Netværk Randers

I løbet af året afholdes der større morgensessions, hvor indholdet er et spændende fagligt indlæg. Til morgensessions inviteres hele netværket, så der er mulighed for at netværke med alle medlemmer på tværs af brancher og på tværs af de to netværkskoncepter.

Sociale arrangementer og events i Netværk Randers

Sociale arrangementer og events er en fantastisk mulighed for gode oplevelser med hele netværket, på tværs af brancher, og på tværs af de to netværkskoncepter. En god oplevelse og et godt grin styrker i høj grad de gode relationer, og vi lægger stor vægt på, at vi skal have det sjovt sammen i gode og trygge rammer. Der er med sikkerhed noget for alle medlemmer. Arrangementer kan være ”Bøf og Rødvin”, golf-dag med efterfølgende middag, kageaften, oktoberfest, temaaften om biler og førstehjælp, masterchef-aften, virksomhedsbesøg og meget mere. Nye idéer til events modtages altid med åbne arme. Udover de inkluderede arrangementer, kan der også fra tid til anden indbydes til særlige arrangementer med egenbetaling.

KONCEPT

Faglige input og sociale oplevelser

Morgenmøder i Netværk Randers

Du vil blive inviteret til morgenmøde cirka hver 3 uge. Der deltager som udgangspunkt 8 – 12 medlemmer på hvert morgenmøde. Møderne starter altid kl. 08:15 og slutter kl. 09:30. Indholdet på morgenmøderne er en kort præsentationsrunde samt et relevant tema at snakke ud fra. Morgenmøderne er uformelle men strukturerede med en ordstyrer. Der er rotation i medlemmerne til morgenmøderne - vi bestræber os på, at du møder nye ansigter hver gang. Derfor er der ikke to møder, der er ens. Der serveres altid morgenmad på morgenmøderne. At deltage i et morgenmøde er en god start på dagen. Du kan regne med at gå derfra lidt gladere og måske også lidt klogere, end da du kom.

Eksempler på dagens tema ved morgenmøde:

Morgensessions i Netværk Randers

I løbet af året vil du blive inviteret til morgensessions, hvor indholdet er et spændende fagligt indlæg. Til morgensessions inviteres hele netværket, så du får mulighed for at netværke med alle medlemmer på tværs af brancher. Der serveres altid morgenmad på morgensessions. På tidligere morgensessions er vi bl.a. blevet klogere på emner som digital strategi samt cirkulær økonomi.

Sociale arrangementer og events i Netværk Randers

Du vil blive inviteret til sociale arrangementer, hvor du har mulighed for at få nogle gode oplevelser med hele netværket. En god oplevelse og et godt grin styrker i høj grad de gode relationer, og vi lægger stor vægt på, at vi skal have det sjovt sammen i gode og trygge rammer. Der er med sikkerhed noget for alle medlemmer. Arrangementer kan være ”Bøf og Rødvin”, golf-dag med efterfølgende middag, kageaften, oktoberfest, temaaften om biler og førstehjælp, masterchef-aften og virksomhedsbesøg. Udover de inkludere arrangementer vil du få tilbud og invitationer til arrangementer med egenbetaling f.eks. teaterforestillinger og en årlig netværksskitur.